6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Gereğince Ön Bilgilendirme Formu

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Merkez Mah. Çiftecevizler Cad. Saruhan Plaza No:23 Kat:4 34381 Bomonti Şişli/İstanbul adresinde mukim ORG Tekstil Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) ait ait dugmebul.com alan adlı websitesi (“Site”) üzerinden Site’ye Kullanım Koşulları’nı kabul ederek üye olan yahut Site’ye üye olmaksızın elektronik ortamda tüketici (“Tüketici”) tarafından sipariş verilen ve nitelikleri ile satış fiyatı işbu Form’un devamında belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tüketici ile Şirket arasında akdedilecek mesafeli sözleşmenin (“Sözleşme”) kurulmasından önce Tüketici’nin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince bilgilendirilmesidir.

 

Sözleşme konusu malın temel nitelikleri: Dugmebul.com tarafından gönderilen mailde belirtilmiştir.

 

 

Şirket’in isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Unvan: ORG Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Adres: Merkez Mah. Çiftecevizler Cad. Saruhan Plaza No:23 Kat:4 34381 Bomonti Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 291 60 00

E-mail:  info@orgtekstil.com.tr

Mersis numarası:  0645003918800015

 

Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler ve masrafları dahil toplam fiyatı: Dugmebul.com tarafından gönderilen mailde belirtilmiştir.

 

 

Ödeme şekli: Kredi Kartı / Banka Havalesi

 

Teslimat: Ürünün teslimine ilişkin masraflar, Site’de belirli bir ürüne ilişkin teslimat masraflarının Şirket’e ait olduğu belirtilmedikçe, Tüketici’ye aittir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Şirket tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Şirket, her halükarda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir.

 

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir.

 

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

 

Unvan: ORG Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

Adres: Merkez Mah. Çiftecevizler Cad. Saruhan Plaza No:23 Kat:4 34381 Bomonti Şişli/İstanbul

Telefon:  0212 291 60 00

E-mail: info@orgtekstil.com.tr

Faks:   0212 296 11 45

 

İadeye kullanılacak taşıyıcı firma: : Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici  iade için Aras Kargo  isimli taşıyıcı firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanır.

 

Cayma hakkı ve kullanımı:

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

Tüketici; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici yahut tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim ettiği gün başlar. Ancak Tüketici, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süreçte de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Şirket’e yöneltilmiş olması yeterlidir.

 

Şirket malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Şirket veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici cayma hakkından feragat etmiş olur.

 

Tüketici’nin cayma hakkı (i) Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirketin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

 

Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

 

Uyuşmazlık Konusunda Başvurulabilecek Yollar

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.